Algemene voorwaarden

 1. Afspraken kunnen enkel gemaakt worden door personen vanaf 18 jaar.
 2. Geen van onze services is een vervanging voor dringende medische hulp. Bij twijfel zal altijd geadviseerd worden een arts te raadplegen.
 3. De behandelend therapeuten behouden ten allen tijden het recht de behandeling te pauzeren of af te breken.
 4. Afspraken zijn enkel geldig na ontvangst van een geschreven goedkeuring met plaats en tijdsbepaling.
 5. Annuleren kan tot 24u voor de geplande afspraak. Bij laattijdige annulatie kan het bedrag van de geplande afspraak volledig in rekening gebracht worden.
 6. Onze aangeboden massageservices hebben nooit een erotisch karakter. Aanstalten maken tot erotisch gedrag resulteert in een onmiddellijk stopzetting van de behandeling en mogelijke juridische stappen.
 7. Tijdens de aangeboden sessies verbinden de therapeut en cliënt zich er toe zo goed mogelijk ongestoord te kunnen werken.
 8. Bij coaching- en mindfulnesstrajecten verbindt de cliënt zich ertoe de gegeven opdrachten naar behoren uit te voeren om de meest optimale resultaten te bekomen.
 9. Alle aangeboden services vallen onder strikt beroepsgeheim en worden nooit openbaar gemaakt aan derde partijen.
 10. Enkel wanneer een cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of anderen mag dit beroepsgeheim doorbroken worden.
 11. Eventuele ontevredenheid dient binnen de 5 werkendagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 12. Tussentijdse opvolging zullen altijd gebeuren via een afgesproken (digitaal) kanaal.
 13. YouGrade is nooit verantwoordelijk voor de eventuele uitkomst van de gekozen service.
 14. Bij het aangaan van een afspraak geldt een automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Voor bijkomende vragen: